REGULAMIN

Regulamin

MARCONI  DUATHLON  ŚWIDNICA

5 maja 2019 (niedziela)

CLASSIC (10km biegu, 40 km roweru, 5 km biegu) 

SPRINT (5km biegu, 20 km roweru, 2,5 km biegu) 

 

CEL ZAWODÓW

 1. Sportowa rywalizacja o jak najlepsze czasy na dystansie CLASSIC I SPRINT.
 2. Popularyzacja DUATHLONÓW SZOSOWYCH
 3. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu – warto!

ORGANIZATORZY

 1. Fundacja PRO SPORT PRO LIFE
 2. Platforma Sportów Wytrzymałościowych

WSPÓŁORGANIZORZY

 1. Gmina Miasto Świdnica
 2. Starostwo Powiatowe w Świdnicy

TERMIN – MIEJSCE 

 1. Zawody  odbędą się 5 maja 2019 r.
 2. Start dystansu CLASSIC – godzina 11.oo
 3. Start dystansu SPRINT – godzina 11.30
 4. Biuro zawodów, start, strefy zmian, meta oraz imprezy towarzyszące będą zlokalizowane na stadionie miejskim w Świdnicy, ul.Śląska 35. 
 5. Rywalizacja będzie się odbywać w formule NON DRAFTING, co umożliwia start na dowolnych rowerach: szosowych, triathlonowych, z lemondką (lub bez), przełajach, mtb, miejskich itp.  

DYSTANSE

 1. Dystans CLASSIC: 10 km biegu (4 pętle), 40 km kolarstwa (2 pętle), 5 km biegu (2 pętle).
 2. Dystans SPRINT: 5 km biegu (2 pętle), 20 km kolarstwa (1 pętla), 2,5 km biegu (1 pętla).

LIMITY CZASOWE

 1. Dystans CLASSIC:  pierwszy bieg łącznie z rowerem: 2h:45min, całość: 4h.
 2. Dystans SPRINT: pierwszy bieg łącznie z rowerem: 2h:15min, całość: 3h.

LIMIT ZAWODNIKÓW

 1. Dystans CLASSIC – 400 osób.
 2. Dystans SPRINT – 200 osób.

HARMONOGRAM ZAWODÓW 4 – 5 maja 2019

4 maja (sobota)

 • 16:00 – objazd trasy rowerowej – pętla 20km,
 • 16:00 – 19:00 – odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, Świdnica – Stadion Miejski, ul.Śląska 35,
 • 19:00 – odprawa techniczna dla obu dystansów z poczęstunkiem w formie „Ciacho Party” (słodkie bułki, ciasto, soki, woda, izo)

5 maja (niedziela)

 • 8:00 – 10:45 – wydawanie pakietów startowych
 • 8:30 – 10:45 – wstawianie rowerów do strefy zmian,
 • 10:45 – godzina wyjścia ze strefy zmian,
 • 11:00 – start dystansu CLASSIC
 • 11:30 – start dystansu SPRINT
 • 14:00 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 • 13:30 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach na dystansie CLASSIC posiadają osoby, które w dniu 4.05.2019 r. będą miały ukończone 16 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
 2. Prawo startu w zawodach na dystansie SPRINT mają zawodnicy od 12-tego roku życia, którzy zobowiązani są do dostarczenia podpisanej zgody opiekuna, która jest do pobrania <TUTAJ>.
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. Wszystkie osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pozwolenia na udział w zawodach wypisanych przez opiekuna. Do pobrania <TUTAJ>
 5. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair; przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! Zachowania nie fair, powodujące zagrożenie dla zawodników, niebezpieczne, śmiecenie poza miejscami do tego wyznaczonymi – będą powodowały kary z wykluczeniem włącznie.
 6. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę,  umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 7. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 8. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.
 9. W zawodach biorą udział osoby, które zapisały się przez formularz zapisów, opłaciły startowe oraz podpisały oświadczenie w biurze zawodów przy odbiorze pakietu.
 10. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 8:30 – 10:45. O 10.45 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia strefy.

KLASYFIKACJE

CLASSIC

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 19 lat), K/M 20 (20- 29 lat), K/M 30  (30- 39 lat), K40+ , M40, M50+
 4. Najlepsza Zawodniczka/Najlepszy Zawodnik Gminy Miasta Świdnica (3 miejsca)

SPRINT

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: MŁODZIK (12-15 lat), JUNIOR MŁODSZY (16-19 lat), JUNIOR (20-23 lat), SENIOR (+24 lata)
 4. Najlepsza Zawodniczka/Najlepszy Zawodnik Gminy Miasta Świdnica (3 miejsca)

NAGRODY

CLASSIC – OPEN K i OPEN M:

 • I miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + 600 złotych,
 • II miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + 400 złotych,
 • III miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + 200 złotych.

Miejsca I-III  w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki + zestaw #DASHRADE

Miejsca I-III Najlepsza Świdniczanka / Najlepszy Świdniczanin otrzymają statuetki + zestaw #DASHRADE

SPRINT – OPEN K i OPEN M:

 • I miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + zestaw #DASHRADE,
 • II miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + zestaw #DASHRADE,
 • III miejsca: puchar Marconi Duathlon Świdnica + zestaw #DASHRADE.

Miejsca I-III  w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

Miejsca I-III Najlepsza Świdniczanka / Najlepszy Świdniczanin otrzymają statuetki + zestaw #DASHRADE

Zestaw #DASHRADE = 5 żeli #DR, sznurówki biegowe, bidon

OPŁATY STARTOWE

Pakiet Startowy zawiera:

 1. Koszulkę techniczną Marconi Duathlon Świdnica.
 2. Zestaw: bidon #Dashrade + magnez #Dashrade.
 3. Pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich zawodników.
 4. Komplet numerów startowych (rower, kask, nr biegowy).
 5. Bufety na trasie oraz w strefie finiszera.
 6. Koszty organizacji zawodów.
 7. Nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników.

SPRINT

 1. Pierwsze 50 osób: 69 pln,
 2. 51 – 100 osób: 89 pln,
 3. Wpłata do 15 marca 2019: 109 pln,
 4. Wpłata do 15 kwietnia 2019:  129 pln,
 5. Od 16 kwietnia oraz w biurze zawodów – 129 pln (bez gwarancji pełnego pakietu startowego).
 6. Młodzież do 18 r.ż – 69 pln – bez względu na termin zapisów.

CLASSIC

 1. Pierwsze 50 osób: 89 pln,
 2. 51 – 150 osób: 109 pln,
 3. Wpłata do 15 marca 2019: 139 pln,
 4. Wpłata do 15 kwietnia 2019:  169 pln,
 5. Od 16 kwietnia oraz w biurze zawodów – 169 pln (bez gwarancji pełnego pakietu startowego).

Opłaty startowe prosimy przelać za pomocą przelewów Online.

Faktury wystawiamy na żądanie. W takim przypadku proszę wysłać email na adres: [email protected]

PRZEPISANIE PAKIETU LUB REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

 1. do 28 lutego – zwrot 75% kwoty,
 2. do 30 marca – zwrot 50% kwoty,
 3. od 1 kwietnia nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego.
 4. Przepisanie zawodnika – 20pln, Po 15 kwietnia, zmiana zawodników będzie możliwa tylko w Biurze zawodów, bezpośrednio przed zawodami.
 5. Przypadki startu „za kogoś” będą nagłaśniane oraz będą powodowały dyskwalifikację obu zawodników na okres 3 lat we wszystkich organizowanych przez nas zawodach.

W każdym przypadku należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” lub „przepisanie zawodnika” na adres: [email protected]. Termin zwrotu: do 7 dni od wysłania rezygnacji. UWAGA: osoba na którą przepisujemy pakiet – MUSI być zapisana i widnieć na liście startowej.

W przypadku rezygnacji z udziału: należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: [email protected]  Termin zwrotu: do 7 dni od wysłania rezygnacji.

Nr konta do rozliczeń zniżek drużynowych lub innych spraw: 31 1750 0012 0000 0000 4078 5426  (Raiffeisen). Fundacja Pro Sport Pro Life, ul.Racławicka 51/4, Wrocław.

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, sklepów i w dużej części prowadzi przez miasto, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni!
 2. Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów odpowiada Policja, Straż Pożarna oraz służby porządkowe organizatora.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Punkty odżywiania się na biegu będzie odpowiednio na 0,2km, 2,5km, 5km, 7,5km biegu.
 2. Odbiór roweru możliwy od godziny 14.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego, opaski na ręku.
 3. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 14:15 w dniu zawodów.
 5. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 6. Wszystkich zawodników startujących w Duathlonie Zgorzelec obowiązuje niniejszy regulamin. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 9. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Polskiego Związku Triathlonu.
 10. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 11. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.